Dünya Sağlık Örgütü ile önemli işbirliği

Dünya Sağlık Örgütü ile önemli işbirliği

Dünya Sağlık Örgütü ve Gaziantep Üniversitesi TARGET TTO arasında “Toplumlararası Sağlık Diplomasisi” konusunu içeren önemli bir işbirliğine imza atıldı.

Dünya Sağlık Örgütü, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) TargeT Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve Gaziantep Teknopark işbirliği ile düzenlenen Suriyeli Doktorlara Uyum Eğitimi 24-29 Kasım tarihleri arasında Gaziantep’te gerçekleşti. Program çerçevesinde ilk etapta 25 Suriyeli doktor, Türkiye sağlık hizmetleri ve pratikleri hakkında uyum eğitimi aldılar.

Acılarınızı En İyi Biz Hissediyoruz

Gaziantep Üniversitesi’nin savaş öncesinde Halep Üniversitesi ile çok iyi ilişkiler içinde olduğunu, Halep’te GAÜN Hastanesine hasta sevki yapan bir ofisin dahi açıldığını hatırlatan GAÜN Rektörü Prof. Dr. M. Yavuz Coşkun ise, “Suriye’deki yangına seyirci kalamazdık. Üç yıldır siz acı çekiyorsunuz. Ama biz de acınızı hissediyoruz. İnşallah, kısa zamanda bu zor durum sulh ile neticelenir ve bu yangın sona erer. Biz ülke olarak, şehir olarak, GAÜN olarak elimizden gelen çabaları en yapıcı ve verimli şekilde sarf ediyoruz. Bunu gönülden ve de bir misafire yapılması gerektiği şekilde yerine getiriyoruz” dedi. Suriyelilerin barındığı kamplarda Türkçe eğitimi verildiğini, öğrencilere yüksek öğrenim imkanı sağlandığını da hatırlatan Rektör Prof. Dr. Coşkun, “Sağlık alanında hastanemiz her daim Suriyelilere açık. Her zaman en az 40-50 Suriyeli hasta hastanemizde yatıyor. Suriyeli hekim arkadaşlarımızın bilgilerinin taze kalması için neler yapmamız gerektiğine kafa yoruyoruz. Özellikle hekimlerin hiçbir zorluk çekmeden mesleklerinin devamının sağlanması için üniversite olarak elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. İnsana ve topluma dokunan sosyal ve sorumlu inovasyon konseptlerini uygulayan anlayışlara üniversitemizde önem veriyoruz ve bu eğitim inovasyonunu da bu ilkeler ışığında düzenliyoruz” diye konuştu.

Sağlık Hizmetleri Eğitiminde  “İnovasyon”

Düzenlenen programının yürütücüsü Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Uluslararası Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Rektör Danışmanı Doç. Dr. Mehmet Vural Özdemir’in şu ifadeleriyle programın sağlık hizmetleri alanında Teknoloji Tranfer Ofisi’nin bir inovasyonu olduğu vurgulandı;

“Sadece tıp eğitimi değil, aynı zamanda toplumsal bütünlük, kalkınma ve sağlık diplomasisi çıktıları olan program, hali hazırda Birleşmiş Milletlerin ve küresel kalkınma uzmanı düşünürlerin ,2015 sonrası stratejik kalkınma hedeflerini (Post-

2015 Sustainable Development Goals: SDGs) belirliyor. Hangi ülke, dil, kültür coğrafya olursa olsun, ’sağlık’ toplum içinde ve toplumlararası birleştirici ortak payda olarak fonksiyonu görmektedir. Dolayısı ile tıp eğitimi, sağlık hizmetlerine daha geniş açılardan bakmalı ve tıp, kalkınma ve diplomasi arasındaki mevcut olan bağları daha görünür ve somut hale getirmeliyiz. 2015 sonrası sürdürülebilir küresel kalkınma hedeflerinin tasarlandığı günümüzde Türkiye ve tıp düşünürleri küresel sağlık diplomasisine katkıda bulunmalı ve disiplinler arası çalışmalı. GAÜN – DSÖ – TargeT TTO işbirliği bu anlamda bir yandan sağlık hizmetleri eğitiminde inovasyona imza atılmasını sağlarken, diğer yandan da kalkınma ve barış alanında da önemli bir katkı yapmaktadır.”

GAÜN ve DSÖ İşbirliği ile Gerçekleşecek Bu Eğitim Bize Işık Tutacak

Koordinatör Vali Veysel Dalmaz, “Suriye’deki iç savaşın en fazla Türkiye’yi etkilediğini ifade ederken, Sağlık Bakanlığı’nın yapıcı bir kararla Suriyelilerin masraflarının karşılanması için uygulamalar geliştirdiğini kaydetti. Bu sosyal girişimin

şu ana kadar Türkiye’ye maliyetinin 4.5 milyar dolar olduğunu ifade eden Dalmaz konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu

önemli bir yüktür. Yükümüzün azaltılması için uluslararası kuruluşlar da bir yol haritasıyla Türkiye’ye destek olmalıdır.

Şu ana kadar karşılayamadığımız bir eksiklik vardı. O da, hekimlik gibi “kutsal meslek sahipleri Suriyeli doktorların” Türkiye’de boş durmalarını önlemekti. Bu kalifiye sağlık sektörü elemanlarından bugüne kadar yararlanamadık. Bugün GAÜN ve Dünya Sağlık Örgütü işbirliği ile başlatılan bu önemli eğitim programı bize ışık tutacak” ifadelerini kullandı.

Suriyeli Meslektaşlarımıza Türkiye’deki Sağlık Sistemi ile İlgili Eğitim Vereceğiz

Türkiye’ye göç eden Suriyeliler ile ilgili olarak yaptıkları araştırmalar sonucu  ilk tespitin özellikle sağlıkla ilgili önemli bir eğitim eksikliği olduğunu ifade eden Dünya Sağlık Örgütü Gaziantep Saha Ofisi Yöneticisi Dr. Corinna Reinicke ise, “Konuyu buradaki meslektaşlarımızla tartıştıktan sonra bunun çözümü için çalışmaya başladık. Gaziantep Üniversitesi’nin desteğiyle Suriyeli doktorlara aile sağlığı, temel sağlık hizmetleriyle ilgili bir eğitim sunmaya karar verdik. Suriyeli doktorlara Türkiye’deki sağlık sistemiyle ilgili 6 gün sürecek eğitim vereceğiz. Bu eğitim, doktorların burada uyumu için önemli olacak. Suriyeli doktorlarımız şuanda gönüllü olarak çalışıyor. Önümüzdeki süreçte ücretli olarak çalışmaları konusunda çalışmalarımız olacak” dedi.

Gönüllü Suriyeli Doktorların Çalışmasıyla Sıkıntılar Giderilecek

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Metin Karakök ise, Suriye’ye en fazla yardımın Türkiye tarafından yapıldığını vurgularken, “Misafirlerimiz akın akın ülkemize gelirken, sağlık sistemini çok hızlı bir şekilde harekete geçirerek, büyük hizmetler verdik. Suriyeli meslektaşlarımızın da bu hizmetin içine dahil edilmesi yolunda çaba gösterdik. Ancak, bu açık tamamı ile kapatılamadı. Şimdi bu çözülme aşamasına geldi. İnşallah, gönüllü doktorlarımızın çalışmalarıyla sıkıntılar giderilecektir” diye konuştu.

Yurtdışında ses getirdi

Dünya Sağlık Örgütü ve Gaziantep Üniversitesi TARGET TTO arasındaki “Toplumlararası Sağlık Diplomasisi” yurt içinin yanı sıra yurt dışında da yankı uyandırdı. ABD’nin ünlü yayın organı Newyork Times haberimize yer verirken, DSO web sitesi de haberi, ana sayfasından okurlarıyla paylaştı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir