Ar-Ge Kültürü Sistematiği

Bilginin ekonomik faydaya dönüşebilmesi için inovasyon şart

İnovasyon kelimesi kökeni itibariyle Türkçe olmaması ve içinde birçok bileşeni barındırması nedeniyle, inovasyon nedir denildiğinde farklı tanımlamalarla karşılaşılmaktadır. İşte bu noktada Yenilik, Araştırma Geliştirme, İcat gibi kavramlar zaman zaman inovasyonun yerine kullanılsa da bu kelimelerin yetersiz kaldığı görülmektedir. Uluslararası düzeyde kabul gören Oslo Kılavuzu’nda (2005) inovasyon; “Yeni veya önemli ölçüde geliştirilmiş ürünün (mal veya hizmet) veya […]

Detay