Teknoloji Transfer Ofisleri proje geliştirme, üniversite sanayi işbirliği, fikrî-sınai hakların yönetimi, girişimcilik, faaliyetlerini yapan bir ara yüz olmuştur. Bilimin, teknolojinin getirilerini inovasyona dönüştürmektedirler. Türkiye’de 2013 yılında TÜBİTAK tarafından desteklenen 10 TTO varken, 2014 yılında bu sayı 20’ye çıkmıştır. Son yıllarda her üniversite kendi TTO’sunu kurmaktadır. Henüz bürokrasi ve sistemlerin TTO gibi yapıların daha aktif çalışması için halen geliştirilmeye açık tarafları olduğu görülmektedir.

Girişimcilik ve yenilikçilik zeminini destekleyici önlemlerin alınması hususunda da TTO’lar görev üstlenmektedir. Bu nedenle devlet politikaları, patent konuları ve bu bağlamdaki yenilikler sıklıkla tartışılmaktadır. Gaziantep Üniversitesi, TARGET Teknoloji Transfer Ofisi ile, bilimin toplumsal faydaya dönüştürmesini kurumsal bir şekilde yönetmeyi hedefliyor. Bu akışı tüm birimlerle iç içe yönetmek istiyor. Özellikle TARGET, Gaziantep Üniversitesi’ndeki İntörn eğitim modeli ile tam entegre olmuş vaziyettedir. Bilim Gözlem Evi yapılanması ile üniversite ve bölgenin inovasyon kapasitelerinin düzenli olarak incelendiği, küçük fon uygulamaları ile öğrenci ve halk inovasyonunun desteklendiği mekanizmalar da TARGET’te mevcuttur. TARGET’in ayrıca IPA (Avrupa Birliği Teknik Yardım) destekli kurulmuş Tersine Mühendislik (hızlı prototiplemeye dönük) ve TRİZ (Yenilikçi Yaratıcı Problem Çözme) yönelik altyapı ve laboratuvar desteklerinin iç içe olduğu bir yapısı da vardır. TARGET Teknoloji Transfer Ofisi’nde, tüm bu strateji ve altyapıyı harekete geçirecek, inovasyonun bilim ve pratiğini yapan güçlü yönetim ve personel kadrosu bulunmaktadır. Tüm ekip, Gaziantep Üniversitesi’nin tüm yapıları ile kaynak kısıtlı ülkelere model olacak en iyi teknoloji transfer mekanizmasını oluşturmak vizyonuyla çalışmaktadır. İnovasyon ve girişimciliği düşünen insanlar için ilk adres olan TARGET, onların inovasyonlarına değer ve ivme katmaktadır

Ekrem Tekin

Genel Müdür / Proje Yürütücüsü

Endüstri Mühendisi, İnovasyon Uzmanı