Kimiz?

Biz,

7 Mart 2013’te Gaziantep Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurulan,

ilk yılında TÜBİTAK’ın 1513 programıyla desteklenen 10 TTO’dan birisi olan,

Gaziantep Üniversitesi’nin Teknoloji Transfer Ofisiyiz…

Ne Yapıyoruz?

Projelere,

Ar-Ge’ye,

İnovasyon’a,

Girişimler’e,

İvme Katıyoruz.

Nasıl Yapıyoruz?

İşletmelerin güncel ve gelecekteki teknik ihtiyaçlarını tespit ediyor,

Çözüm için akademik birikimleri seferber ediyor,

Projeler için fon kaynakları buluyor,

Geliştirilen Teknolojileri koruyor,

Müşteri odaklı, girişimler kuruyor,

veya Fikri Mülkiyet Havuzumuzdaki teknolojileri lisanslama yoluyla firmalara transfer ediyoruz.

Vizyon ve Misyon

-VİZYON-

Gelecek Hayalimiz, Teknoloji Transferi alanında inovasyon ekosistemi çerçevesindeki yaklaşımımızla yeni bir çığır açmak ve böylece diğer kaynakları kısıtlı ülkelere model olacak en iyi mekanizmayı geliştirmek;toplumsal çıktıları teşvik etmek ve kitlesel zeka kullanarak “tek araştırmacı-tek laboratuvar”modelinden “kitlesel inovasyon” ve “ortak üretim” modellerine geçmektir.

-MİSYON- 

Hayat Amacımız, teknolojinin ve bilimin getirdiği yenilikleri üniversite, endüstri, sanayi, toplumsürdürülebilir işbirliği için kullanarak, bilim ve uygulamalı inovasyon arasında köprü/ara yüzhizmeti vermektir.

Ayrıca Biz...

  • Türk Patent Enstitüsü’nün bilgi doküman birimiyiz.

  • Avrupa Patent Ofisinin PATLİB merkeziyiz.

  • 2014’te TÜBİTAK tarafından desteklenen 10 TTO’dan biriyiz.

  • Mühendislik ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerindeki İntörn uygulamalarıyla Türkiye’de ilk’iz.

  • Gaziantep’te Yönetim Kurulunda en fazla profesör bulunan şirketiz.

  • 5 Kıtada 8 ülke ile stratejik işbirliği içerisindeyiz.

  • Yöneticilerimizin Teknoloji İzleme ve Teknoloji Zekası konularındaki çalışmalarıyla dünya biliminde öncüyüz.

Marka ve Logomuz

Target200

Logonun içerisinde bulunan “T” harfleri teknoloji boyutunda üniversite ve sanayiyi temsil etmektedir.

Çift yönlü kırmızı ok ise üniversite ve sanayi arasındaki transfer işlemini (Teknoloji, bilgi ve inovasyonun üniversiteden sanayiye transferi, sanayiden üniversiteye tecrübe ve Know-How transferi) işaret ederken,

Ar-Ge, logonun olduğu gibi yapının da merkezinde ve hedefinde olduğunu yansıtmaktadır.

Logonun İngilizce/Türkçe temsil edilmesi hem uluslararası vizyonunu ve hedeflerini vurgulamaktadır.

GAÜN vurgusu ile birlikte kırmızı ve lacivert renkler yapının Gaziantep Üniversitesi ile ilişkisine atıfta bulunmaktadır.

TargeT yazımındaki düzensiz büyük/küçük harf kullanımı, sıradışı, yenilikçi ve yaratıcı düşünce anlayışını temsil etmektedir.

TargeT marka tescil başvuruları yapılmıştır.