Önemli bir vizyon ile kurulan TARGET Teknoloji Transfer Ofisi ve Gaziantep Teknopark sizlerin fikir ve eylemlerini bekliyor. Daha önce yaptığımız üniversite-sanayi işbirliği projesi ve bu projenin çıktıları, mühendislikte intörnlük, IPA projesiyle yeni fizik alanlara ve cihaz donanımına kavuşacak olan Teknopark ve başta patent hususları olmak üzere her türlü girişimi, buluşları ve fikri destekleyecek, TARGET Teknoloji Transfer Ofisi ve iş dünyasından gelen pozitif sinyal ve eylemler ile müthiş bir sinerjinin hem kentimiz hem de ülkemiz için müstesna bir modelin ortaya çıkmaya başladığına inanıyorum.

Bilindiği gibi, Gaziantep  girişimcilik katsayısı yüksek kentlerden biri. Girişimciliği reel zemine oturtmak için sadece bilgi vermek yeterli değil, sosyal inovasyonun da olması gerekiyor. İnovasyonda, ‘girişimcilik fabrikası’, ‘inovasyon barometresi’ gibi farklı kavramlar ortaya çıkardık. Türkiye’de son yıllarda önemli bir üretim artışı görülmekte. Dünyada rekabet edecek insanlar paydaş olarak görülebilir. Ar-Ge ve inovasyon kapasitesi yüksek olan ülkeler gibi sürekli teknolojiye yatırım yapmak gerekiyor. Biz bu anlamda çözüm adresi verip, kolaylaştırıcı olmaya çalıştık. Ar-Ge sonuçları ile Gaziantep’in ciddi bir üretim merkezi, yeniliğe açık kent olması hususunda kolaylaştırıcı bir ‘ara yüz’ misyonu üstlendik. Taşları yeniden yerine oturtacağız. İnsanların neler yapması gerektiğini anlatıp, gelenekleri yıkması konusunda statükocu yaklaşım ile davranıp, sarsıcı fikirler ile iş dünyasında ‘anlayış depremi’ ortaya çıkaracağız. Uzun vadeli projelerimiz de olacak. Şunu belirtmek gerekir ki; iş dünyası ve meslek odalarının taleplerine içten ve samimi cevap veriyoruz.

Prof. Dr. Yavuz Coşkun

Rektör

Gaziantep Üniversitesi

Kadim medeniyet değerlerine sahip çıkan, topluma ışık tutan, ürettiği bilgiyi paylaşan bir üniversite olma misyonumuzu hep daim kılma arzusu  Yeni dönem ile teknolojinin ve bilimin getirdiği yenilikleri, üniversite, sanayi, toplum ekseninde, sürdürülebilir bir işbirliği için, bilim ve uygulamalı inovasyon arasında, ‘köprü / ara yüz’ hizmeti vermek vizyonuna biraz daha ulaşan Teknoloji Transfer Ofisimiz ile işbirliğinizin artmasının yanında, mutlu, sağlıklı, başarılı ve bereketli işbirlikleri dileklerimle, hepinize selam, saygı ve sevgilerimi iletiyorum.