Modüller

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Birimi

Üniversitenin ve TTO’nun diğer paydaşlara (bölgedeki sanayiciler, akademisyenler vb.) TTO’nun kuruluş amacı ve faaliyetlerini anlatıp, çalışanlarının eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmekteyiz.
Faaliyetlerimizi ağırlıklı olarak iş dünyasıyla ilişkiler kurma odaklı yapmaktayız.

Araştırma Projeleri Destek Birimi

Üniversite bünyesinde sürdürülen araştırmaların fonlanması için Ulusal ve Uluslararası fonlara proje geliştirme ve destek hizmetleri sağlanmaktadır. Başlıca uzmanlıkları TÜBİTAK ARDEB ve Horizon 2020 altında açılan çağrılara yönelik proje geliştirme faaliyetleridir.

Üniversite – Sanayi İşbirliği Birimi

Üniversite-Sanayi işbirliği ve inovasyon ruhunun ekosistem geneline yayılmasına, bilimin ve AR-GE’nin akademi ile birlikte iş dünyasına transferi için Kontratlı Ar-Ge, Teknoloji ve Yenilik projeleri geliştirme ve yürütme faaliyetlerini sürdürmekteyiz.

Fikri ve Sinai Mülkiyet Hakları Birimi

Teknolojik trend analizi, ve ileri patent araştırmaları, ticarileştirme boyutunda destek sağlanıp, teknoloji tahminleme çalışmaları ile mevcut teknolojilerin değerlemesi ile ilgili faaliyetlere katkı sağlamaktayız.

Girişimcilik ve Şirketleşme Birimi

Üniversitelerin ve iş dünyasının çeşitli hibe destek programlarından yararlanması için bilgilendirme, projelendirme ve idari destek işlemleri vb. olarak tanımlanabilir. İş fikriniz için doğru sıçrama stratejisini belirleyebiliriz.