Üniversite - Sanayi İşbirliği Birimi

Üniversite-Sanayi işbirliği ve inovasyon ruhunun ekosistem geneline yayılmasına, bilimin ve AR-GE’nin akademi ile birlikte iş dünyasına transferi için Kontratlı Ar-Ge, Teknoloji ve Yenilik projeleri geliştirme ve yürütme faaliyetlerini sürdürmekteyiz.

Broşürümüzü Görüntüleyin

Modül No:
Modül-3
Uzman Sayısı:
3

Uzmanlar

Adres

Gaün Target Teknoloji Transfer Ofisi   Haritada Görüntüle

Kategorlier


Üniversite ve Sanayi işbirliği ve inovasyon ruhunun ekosistem geneline yayılmasına, bilimin ve AR-GE’nin akademi ile birlikte öğrenciye, halka ve sanayiye indirgenmesi için proje kapsamında yürütülen kontratlı Ar-Ge, Teknoloji ve Yenilik Projeleri geliştirme ve yürütme aktiviteleridir. Modül aktiviteleri ile firmalara Ar-Ge kültürü kazandırmaya çalışmalarının yanısıra rekabetçiliği artırıcı yönlendirmeler yapmaktayız. Üniversitemizdeki bilgi kaynaklarını kullanarak, sözleşmeye dayalı Ar-Ge hizmeti/danışmanlığı imkanları. Üniversite-Sanayi İşbirliği konusunda edinilen birikimlerimizi katarak geliştirilen proje işbirliklerinin sağlam zeminlerde ilerlemesi için gerekli yönlendirmeleri yapmaktayız. intörn mekanizmasının da teknoloji transferi odaklı olarak işler hale gelmesini sağlamaktayız. Firmalar ile akademisyenleri buluşturup, proje kapsamı belirleme aşamalarında destek olmaktayız. İş birliği sürecinin yol haritasının çıkarılmasına, ihtiyaç duyuluyorsa fon kaynaklarının belirlenmesini sağlamaktayız. Tekliflerin yapılması, sözleşmelerin hazırlanması, imzalanması, resmi görevlendirmeler gibi tüm süreçleri yürütmekteyiz. Projenin sözleşme kapsamında tamamlanmasını takip etmekteyiz. Proje sürecinde ödeme ve muhasebe işlemleri, gelirlerin proje personelleri arasında paylaşımı, Fikri ve Sinai Mülkiyet hakları değerlendirmeleri ile memnuniyetlerin ölçülerek daha kaliteli işbirliklerinin gelişmesine destek olmaktayız. Eğitim içeren projelerde eğitim sertifikasyonları da yapmaktayız. Özetle ana faaliyet alanlarımızı aşağıdaki başlıklarda sıralayabilmekteyiz.

 • Firma Profillerinin oluşturulması
 • Sanayinin teknolojik ihtiyaçlarının belirlenmesi
 • Firmaların proje ihtiyaçlarının analiz edilmesi
 • TARGET İntörn ilişkileri koordinasyonunun sağlanması
 • Firmaların Ar-Ge birimleri ile kurumsal iletişimleri sürdürülmesi
 • Firmaların Ar-Ge farkındalığının arttırılmasına yönelik faaliyetler
 • KOBİ’lere yönelik Ulusal ve Uluslararası (Tübitak, Bakanlıklar, AB ve diğer) fırsatları araştırmak
 • Firmalara bilgilendirme etkinlikleri, mail ve iletişimi sağlamak
 • Üniversite Sanayi işbirliği içeren altyapı proje başvurularını hazırlamak
 • Firmaların TEYDEB proje başvurularına yönelik akademik işbirliğini sağlamak
 • Firmalara verilecek TEYDEB başvuru destek sürecini teklif-sözleşme-raporlama yürütmek
 • TEYDEB Proje Başvurularına yönelik akademisyenlere mentörlük yapmak
 • Firma-Akademisyen, Firma-Yeni Girişimci, Firma-Teknopark Girişimcisi eşleştirmelerini yapmak
 • Firmaların Kontratlı Projeler için teklif-sözleşme-raporlama sürecini yönetmek
 • Ortak projelerde Oda ve Borsalarla koordinasyonu sağlamak
 • Kobilere yönelik kendi alanındaki İşbirliği, teklif-sözleşme-raporlama sürecini yürütmek

Detaylı bilgi almak istiyorsanız lütfen bizimle bağlantıya geçin. Uzmanlarımız en kısa sürede size geri dönüş yapacaktır.

Bilgi Almak İstiyorum