image82

ARGETİ Proje Pazarıları, her kıymetli fikir ve projenin hayata geçirilmesi ve değerlendirilmesi ve Üniversite-Sanayi İşbirliği kültürünün yaygınlaştırılması amacı ile AR-GE projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, üniversiteler, AR-GE kuruluşları ve teknopark çalışanları ile araştırmacıları bir araya getirerek aralarındaki iletişimi artırmak, AR-GE destek programlarına başvurulmasına destek olmak, sanayi ihtiyaçları ile buluşmaya katkı sağlayacak ortak proje önerilerinin oluşturulması misyonuna inanmaktadır. Ayrıca, 2015 yılında ilk kez uygulanacak olan MikroFon (Mikro-Grant) programı ile Gaziantep Üniversitesi öğrencilerine proje mantığını temel düzeyde kazandırmak amaçlanmaktadır. Gaziantep Üniversitesinin yenilikçi uygulamalarından olan Mikro-Nakit ve ARGETİ 2015 proje pazarı etkinliği beraber yürütülecektir. Amacı başarılı proje ve fikirlerinin tanıtılması, sergilenmesi ve desteklenmesidir. Aşağıdaki Kategorilerde Başvuru Yapılabilir.

  • Lisans Bitirme Projeleri
  • Yüksek Lisans/Doktora Çalışmaları
  • Girişimcilik Fikirleri/Projeleri
  • Ar-Ge İnovasyon Projeleri
  • Toplumsal Duyarlılık ve Sosyal İnovasyon Proje/Fikirler

Detaylı bilgiler: www.argeti.org web sayfasında yer almaktadır.