Özge Erbağcı

Özge Erbağcı

Uzman

Mekatronik Mühendisi, Şirketleşme ve Girişimcilik Uzmanı

Mekatronik Mühendisiyim. Türkiye’nin, TTO’larının daha büyük kapsamlı çalışmalar içerisinde olmasına ihtiyacı var. Türkiye’nin kalkınmasını sağlayacak olan, teknolojiyi geliştirip yenileyecek çok sayıda genç beyni bulunmaktadır. İkili işbirliklerinin sağlanması ve rekabet ortamının yaratılması açısından TTO’ların varlığı çok önemli bir rol oynamaktadır. Patent faydalı model ve endüstriyel tasarım gibi sınai mülkiyetlerin tescil süreçlerini yönetmek, Üniversitenin sınai mülkiyet portföyünün oluşturulması ve geliştirilmesi görevlerini sağlamak, bu alanlarda araştırma taleplerine cevap vermek ve süreçlere ilişkin bilgi ve doküman sağlamak ile ilgili görevler yürütmektedir.