Özkan Kireç

Özkan Kireç

Uzman

Makine Mühendisi,Araştırma Projeleri Uzmanı

2007 yılında, Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldum. Bu tarihten itibaren yaklaşık 6 yıl, sanayide ve üniversitede Ar-Ge mühendisi olarak görev aldım. Gaziantep TTO olarak, Türkiye 2023 vizyonu ve hedefi içerisinde yer alan, stratejik hedefler doğrultusunda çalışmalarına yön veren, çok daha aktif, dinamik, Ar-Ge ve İnovatif projeler üretme konusunda lider, girişimcilik faaliyetlerinde çok başarılı, araştırma merkezlerinde çalışan yüzlerce nitelikli Ar-Ge mühendislerine sahip, örnek üniversite – sanayi ilişkileri ve faaliyetleri gösteren, bilgiyi ürüne dönüştüren, yoğun teknoloji üreten, bilimsel çalışmalarda öncü, ulusal ve uluslararası ortak projelerde yer alan, uluslararası firmaların Ar-Ge birimlerini bünyesinde barındıran, uluslararası platformlarda çok uluslu ortak projelerde yer alan, bir teknolojik bilim merkezi / üssü ve markası olmayı temenni ediyorum.