Prof. Dr. Türkay Dereli

Prof. Dr. Türkay Dereli

Target TTO Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesidir. Halen Üniversite-Sanayi İşbirliği, Bilim, Teknoloji, Ar-Ge ve İnovasyon Politika ve Uygulamalarından ve bu kapsamda TARGET TTO (Teknoloji Transfer Ofisi) ve Gaziantep Teknopark’tan sorumlu Rektör Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.