TÜBİTAK 2508 – TÜBİTAK İle ARRS (Slovenya) İkili İşbirliği Çağrısı Açıldı
4 Kasım 2019

635.000 TL FONA ULAŞMA İMKANI

635.000 TL FONA ULAŞMA İMKANI

FİKRİMİZ BİR!
Türk ve Suriyeli Girişimciler Buluşuyor!
Program HakkındaBu program, Türkiye’de bulunan Suriyeli ve ev sahibi toplulukların istihdam edilebilirliklerini artırmak ve insana yakışır iş imkanları yaratmak üzere girişimcilik ve iş geliştirme ortamını geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu (PRM) tarafından finanse edilen, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve TargeT TTO tarafından yürütülen Tech Startup Accelerator (TSA) Enteggre Programı kapsamında Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeli ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Teknoloji Odaklı Girişimcilik ve TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programına hazırlık eğitimi verilecektir.

Program sonucunda Eğitime kabul edilecek 15 Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeli ve 15 Türk girişimcinin TÜBİTAK 1512 BİGG İş Planı başvuru formlarının niteliğinin arttırılması hedeflenmektedir. Eğitim sonrası yapılacak jüri değerlendirmesinden başarılı bulunan girişimciler TÜBİTAK 1512 BİGG başvurusu desteği ve şirket kurmaları halinde ILO tarafından sağlanan hibe ile 75.000 TL’ye kadar desteklenecektir.
 kimler başvurabilir?
– Teknolojik ve yenilikçi iş fikrine sahip olan Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeliler ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,
– Üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler, (Açıköğretim Fakülteleri hariç)
– Yüksek lisans veya doktora öğrencileri,
– Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 10 yıl önce almış kişiler,
– Herhangi bir şirket ortaklığı bulunmayan kişiler (Şahıs, Limited veya Anonim şirket ortaklığı)
– Daha önce Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Teknogirişim, TÜBİTAK’ın 1512 BİGG Programı ve KOSGEB Girişimcilik desteği almamış kişiler başvurabilir.
Tematik Alanlar
1. AKILLI ULAŞIM
Yol Güvenliği, Otonom/Elektrikli Araçlar, Tümleşik Ulaşım Servisleri, Temiz Ulaşım, Otomotiv vb.2. ENERJİ VE TEMİZ TEKNOLOJİLER
Enerji, Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği, Atıktan Enerji, Akıllı Binalar, Akıllı Şehirler, İleri Malzeme ve Kimya, Enerji Depolama, Çevre vb.
3. İLERİ İMALAT VE SANAYİ 4.0
Makina İmalat, Robotik, Otomasyon, IOT, Katmanlı/Hızlı Üretim, Endüstriyel Bilişim, Proses Teknolojileri, Malzeme/Kimya Teknolojileri vb.4. İLETİŞİM VE SAYISAL DÖNÜŞÜM
IOT, Ölçme-Test-Analiz, Elektronik Sistemler, İletişim, Eğitim, E-Sağlık, Büyük Veri, Sanal Gerçeklik, Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik, Oyun, Oyunlaştırma, Bulut Bilişim, Web Uygulamaları, Mobil Uygulamalar, Giyilebilir Teknolojiler, Ses/Görüntü/Metin İşleme vb.
5. SAĞLIK VE İYİ YAŞAM
İlaç, Tanı ve Analiz Kitleri, Biyomedikal/Malzeme, Gıda Güvenliği, E-Sağlık, Medikal cihazlar vb.6. SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE BESLENME
Su Verimliliği, Tohum, Akıllı ve Temiz Tarım, Fonksiyonel Gıda, Gıda Güvenilirliği, Su Ürünleri, Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı vb

Başvuru: http://tsa.enteggre.com/