BİBER ATIKLARINDAN KAPSANOİD ve ANALOGLARININ ELDESİ

HALI STATİK YÜKLEME, REZİLYANS VE KALINLIK ÖLÇÜMÜ CİHAZI
14 Nisan 2021
BİR SİNEKKUŞU MEKANİZMASI
19 Ekim 2020

TEKNOLOJİ AÇIKLAMASIREFERANS KODU: T-127

Buluş kapsanoid ve analoglarının eldesi ile ilgilidir. Geliştirilen yöntem, ekstraktlar biber atık kısmı olmak üzere; MeOH çözeltisi ile belirli bir süre boyunca soxhlet ekstraksiyonunun yapılması, aktif karbon ilavesi ile ekstraktların ısıtılarak karıştırılması, süzülmesi, aktif karbonun en az bir kez MeOH ile yıkanması, elde edilen süzüntünün kuruyana kadar evapore edilmesi, kalıntının petrol eteri ile çözülmesi, su ile yıkanması ve sulu tabakanın atılması, eter fazının kuruyana kadar evapore edilmesi ve kalıntının elde edilmesi işlem basamaklarını içermektedir.

 • ÇÖZDÜĞÜ PROBLEMLER

  Buluşa konu yöntem en genel haliyle, biber atık kısmından elde edilen ekstraktların, MeOH çözeltisi ile belirli bir süre boyunca soxhlet ekstraksiyonunun yapılması, aktif karbon ilavesi ile ekstraktların ısıtılarak karıştırılması, süzülmesi, aktif karbonun en az bir kez MeOH ile yıkanması, elde edilen süzüntünün kuruyana kadar evapore edilmesi, kalıntının petrol eteri ile çözülmesi, sıvı ile yıkanması ve sıvı tabakanın atılması, eter fazının kuruyana kadar evapore edilmesi ve kalıntının elde edilmesi işlem basamaklarını içermektedir.

 • SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

  Buluşun iki yönü vardır.
  1- Kapsaisin ve anologları olan dihidrokapsaisin ve kapsonoid meyve ya da sebzelerden gerek ticari gerekse de bilimsel
  olarak kullanılmak üzere belirli saflık oranlarında izole edilmektedir. Bizim bulumuzda ilk defa biber atıklarından (yeşil baş kısmı ve sapı) saflaştırılmıştır.
  2- Kapsain eldesinde kullanılan literatürde tanımlanan mevcut yöntemlerden farklı bir prosedür uygulanarak izolasyon
  gerçekleştirilmiştir.
  3- Kapsaisin ve anologları ilaç ve kozmetik sektöründe etken madde olarak kullanılmaktadır. Sebze ve meyvelerden elde
  edilen kapsaisinin bu bitkilerin sekonder metabolitlerinden (atık olarak tanımladığımız) eldesi gerçekleştirilmiştir.
  4- Bu buluş sayesinde milyonlarca ton biber atığı olarak açığa çıkan biberin sap ve baş kısımlarından ilk defa kapsaisin ve
  anologları saflaştırılmış, miktar ve tayini gerçekleştirilmiştir.
  5- Farklı türdeki biberlerin sap ve baş kısımlarından kapsaisinin eldesi ilk defa bu çalışmada yapılmıştır.

 • TEKNOLOJİ YÖNETİCİSİ

  Adı Soyadı : İsmail ŞIK E-Posta Adresi: ismail@ttotarget.com

 • PATENT BİLGİSİ

  TR2018/09158

 • TİCARİLEŞTİRME YÖNTEMİ

  Üretim Lisansı vermek, Ortak Girişim olanakları değerlendirilecektir.

TEKNOLOJİ AÇIKLAMASIREFERANS KODU: T-127

Buluş kapsanoid ve analoglarının eldesi ile ilgilidir. Geliştirilen yöntem, ekstraktlar biber atık kısmı olmak üzere; MeOH çözeltisi ile belirli bir süre boyunca soxhlet ekstraksiyonunun yapılması, aktif karbon ilavesi ile ekstraktların ısıtılarak karıştırılması, süzülmesi, aktif karbonun en az bir kez MeOH ile yıkanması, elde edilen süzüntünün kuruyana kadar evapore edilmesi, kalıntının petrol eteri ile çözülmesi, su ile yıkanması ve sulu tabakanın atılması, eter fazının kuruyana kadar evapore edilmesi ve kalıntının elde edilmesi işlem basamaklarını içermektedir.

 • ÇÖZDÜĞÜ PROBLEMLER

  Buluşa konu yöntem en genel haliyle, biber atık kısmından elde edilen ekstraktların, MeOH çözeltisi ile belirli bir süre boyunca soxhlet ekstraksiyonunun yapılması, aktif karbon ilavesi ile ekstraktların ısıtılarak karıştırılması, süzülmesi, aktif karbonun en az bir kez MeOH ile yıkanması, elde edilen süzüntünün kuruyana kadar evapore edilmesi, kalıntının petrol eteri ile çözülmesi, sıvı ile yıkanması ve sıvı tabakanın atılması, eter fazının kuruyana kadar evapore edilmesi ve kalıntının elde edilmesi işlem basamaklarını içermektedir.

 • SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

  Buluşun iki yönü vardır.
  1- Kapsaisin ve anologları olan dihidrokapsaisin ve kapsonoid meyve ya da sebzelerden gerek ticari gerekse de bilimsel
  olarak kullanılmak üzere belirli saflık oranlarında izole edilmektedir. Bizim bulumuzda ilk defa biber atıklarından (yeşil baş kısmı ve sapı) saflaştırılmıştır.
  2- Kapsain eldesinde kullanılan literatürde tanımlanan mevcut yöntemlerden farklı bir prosedür uygulanarak izolasyon
  gerçekleştirilmiştir.
  3- Kapsaisin ve anologları ilaç ve kozmetik sektöründe etken madde olarak kullanılmaktadır. Sebze ve meyvelerden elde
  edilen kapsaisinin bu bitkilerin sekonder metabolitlerinden (atık olarak tanımladığımız) eldesi gerçekleştirilmiştir.
  4- Bu buluş sayesinde milyonlarca ton biber atığı olarak açığa çıkan biberin sap ve baş kısımlarından ilk defa kapsaisin ve
  anologları saflaştırılmış, miktar ve tayini gerçekleştirilmiştir.
  5- Farklı türdeki biberlerin sap ve baş kısımlarından kapsaisinin eldesi ilk defa bu çalışmada yapılmıştır.

 • TEKNOLOJİ YÖNETİCİSİ

  Adı Soyadı : İsmail ŞIK E-Posta Adresi: ismail@ttotarget.com

 • PATENT BİLGİSİ

  TR2018/09158

 • TİCARİLEŞTİRME YÖNTEMİ

  Üretim Lisansı vermek, Ortak Girişim olanakları değerlendirilecektir.