PİRİNA YAĞINDAN MONOASİL GLİSEROL EKSTRAKSİYONU

Fındık Kabuğu ve Yaprağı Ekstraktlarından Yeni Bir Biyolojik Aktivatör
17 Ekim 2019
Aromalı Bitter Çikolataların Üretim Yöntemi
17 Ekim 2019

TEKNOLOJİ AÇIKLAMASIREFERANS KODU: T-003

Zeytinyağı üretiminin yan ürünü olan pirina yağından mevcut kimyasal yöntemlerin aksine enzimatik etanoliz yöntemini içeren teknik sayesinde; yüksek saflıkta, oleic acitçe zengin monoasilgliserol (2-MAG) üretimi ile ilgilidir. Ürünün laboratuvar düzeyinde prototipi geliştirilmiştir. Geliştirilen teknoloji ile zeytinyağının ayrılması sonrasında geriye kalan ve ekonomik değeri düşük olan pirina değerlendirilerek gıda, kozmetik ve ilaç sanayilerine katma değeri yüksek bir katkı maddesi kazandırılmıştır. Zeytin ve Zeytinyağı üreticilerinin rekabetçi bir yan ürün üretmeyi ve kozmetik ve ilaç endüstrilerine tedarikçi olarak katma değerli bir ara-ürün sunabilmeyi vaat etmekteyiz.

 • ÇÖZDÜĞÜ PROBLEMLER

  Monoolein, toksik olmayan, biyoparçalanabilir, biyouyumlu ve kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılan değerli bir üründür. Monoolein, vücut tarafından emilmesi istenen bileşenlerin emilimini kolaylaştırılma özelliğine sahiptir. Monoolein ilaç sanayisinde emülgatör, çözündürücü, emilim arttırıcı madde, tabletlerde bağlayıcı ve deri geçişli ilaçlarda yumuşatıcı olarak kullanılır. 2-monoolein aynı zamanda antioksidant etkisi olan, düşük yoğunluklu lipoproteini (kolesterol) düşüren ve obezite riskini azaltan özelliklere sahiptir. Ekonomik değeri düşük ve global olarak yüksek miktarda bulunan tarımsal bir yan ürün kullanarak katma değeri yüksek bir ürün elde edilmiş olacaktır.

 • SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

  Prina yağından saflığı ve katma değeri yüksek 2-Monoasilgliserol(2-monoolein) üretim yöntemi, az miktarda yan ürün oluşması, basit ürün ayrıştırması, ikinci bir majör ürün olan ve biyodizel olarak bilinen yağ asidi esterlerinin oluşması, lipaz biyokatalizörlerinin tekrar kullanılabilmesi, gibi birçok avantaja sahiptir. Niteliksel güçlü yanlar; Düşük üretim maliyeti (Lab ölçekli), yüksek verim, kolay ulaşılabilir hammadde kullanımı Çevresel Etki; Yenilenebilir, çevre dostu, toksik olmayan hammadde kullanımı Toplumsal Etki; Monooleinin insan sağlığına olumlu etkileri mevcuttur. Vücut tarafından emilmesi istenen bileşenlerin emilimini kolaylaştırılma, antioksidant etkisi gösterme, düşük yoğunluklu lipoproteini (kolesterol) düşürme ve obezite riskini azaltma özelliklerine sahiptir.

 • TEKNOLOJİ YÖNETİCİSİ

  Adı Soyadı : Abdulkadir Kara E-Posta Adresi: abdulkadir@ttotarget.com

 • PATENT BİLGİSİ

  TR2014/10227 Nolu Ulusal Patent Başvurusu

 • TİCARİLEŞTİRME YÖNTEMİ

  Üretim Lisansı vermek, Ortak Girişim, Ortak Ar-Ge Projesi Geliştirme