TELEMETRİK GERİ BESLEMELİ DİYAFRAM UYARICISI

Aromalı Bitter Çikolataların Üretim Yöntemi
17 Ekim 2019
Medikal Bir Parçalayıcı
17 Ekim 2019

TEKNOLOJİ AÇIKLAMASIREFERANS KODU: T-039

Cihazın genişleyen endikasyonları, ürünün pazar payını genişletecektir. Mevcut cihazlar 100.000 TL ile 300.000 TL arasında satılmaktadır. Hâlihazırda Sosyal Güvenlik Kurumunun mevcut diyafram pillerine yaptığı ödeme cihaz başına 50.000 TL dir. Hasta başına bu maliyetlerin yurtdışına ödenmesinin önüne geçilecektir. Çalışmalar sırasında vücut içine takılabilen SPO2 ve ETCO2 probları ise ikincil bir teknoloji olarak farklı cihazların geliştirilmesine olanak sağlayacaktır. Geliştirme süreçleri ile ilgili Kamu fonlarına yapılan proje başvuruları değerlendirme sürecindedir. Vücut içerisinde uygulanan bir cihaz olduğu için teknolojinin ticarileşmesi için CE ve diğer sertifikasyon süreçleri önemli maliyet kalemlerini oluşturmaktadır. Lisans teklifi yapacak yatırımcılar için kabaca 27 Milyon TL yatırıma ihtiyacı olduğunun bilinmesinde fayda vardır.

 • ÇÖZDÜĞÜ PROBLEMLER

  İnsanlarda solunum desteği amaçlı telemetrik geri beslemeli diyafram uyarıcısı bu cihaz insandaki solunum merkezini insandan aldığı belli başlı parametreler ışığında değerleri saptamaktadır. Projede üretilmesi planlanan cihaz dünyadaki mevcut diyafram uyarıcılarının aksine, , hastadan gelen temel verileri algılayabilecek, değerlendirebilecek ve bu verilere göre gerekli uyarıyı gönderebilecektir. Bu çalışma tarzı insan solunum merkezinin çalışma ilkeleri ile benzeşmektedir.

 • SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

  Solunum mekanikleri ve fizyolojisi dikkate alındığında gerek kan gazları gerekse ateş gibi ölçülebilir parametrelere göre özişler bir şekilde kendini ayarlayabilen bir cihazdır. Bilinen als, santral hipoventilasyon ve yüksek servikal yaralanma dışında tek taraflı doğumsal ve edinsel diyafram felci, frenik siniri cerrahi gereklilik veya komplikasyon sonucu hasara uğramış olgularda mümkünse akut dönemde ve yoğun bakımda solunum desteği almak zorunda kalan hastalardan invaziv mekanik ventilasyon uygulananlarda kullanılabilecek bir cihazdır. Bunu önlemenin yegâne yolu normal fizyolojik sınırlara yaklaşmak olmalıdır.

 • TEKNOLOJİ YÖNETİCİSİ

  Adı Soyadı: Özkan Kireç E-Posta Adresi: ozkan@ttotarget.com

 • PATENT BİLGİSİ

  TR2015/05223 Nolu Ulusal Patent Başvurusu

 • TİCARİLEŞTİRME YÖNTEMİ

  Üretim Lisansı vermek, Ortak Girişim, Ortak Ar-Ge Projesi Geliştirme