Sentetik Tekstil Boyalara Alternatif, Tarımsal Atıklardan Toz Boya

NEPS TEMİZLEME APARATI VE TEMİZLEME YÖNTEMİ
17 Ekim 2019
FTALOSİYANİNLERİN PİGMENT OLARAK (PB15:1) ÜRETİLMESİ
17 Ekim 2019

TEKNOLOJİ AÇIKLAMASIREFERANS KODU: T-901

Teknoloji’nin geniş kapsamlı bir fizibilite raporu, pazar bilgileri ile birlikte, TARGET A.Ş.’de bulunmaktadır. Ayrıca üretim tesisi, akışlar, reaksiyonlar bilgisayar ortamında pilot ve kitlesel üretim için simüle edilmiştir.

 • ÇÖZDÜĞÜ PROBLEMLER

  Ülkemizde her yıl milyonlarca ton tarımsal ürünlerden atıklar (fındık yaprağı, kabuk ve çotanağı, ceviz kabuğu, ısırgan otu, kestane kabuğu, şerbetçi bitkisi, kızılağaç yaprağı ve kabuğunun tozu ve nar kabuğu) meydana gelmektedir. Yüksek verimle ve çevreye zararsız bir şekilde tarımsal artıklardan doğal boya üretimini sağlayarak, doğal yetişen veyahut ekimi yapılan tarımsal atıklarının ekonomiye kazandırılmasını amaçlanmaktadır. Bu sebepledir ki bu kaynakların heba olmaması adına bu artıkların katma değeri, yüksek ürünlere dönüştürülmesi ekonomik olarak büyük önem kazanmaktadır.

 • SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

  - Gerek ekonomik açıdan gerekse çevre açısından büyük bir kayıp olan artık biokütlelerden mükemmel bir şekilde yararlanılması.
  - Yüksek verimle ve çevreye zararsız bir şekilde tarımsal artıklardan doğal boya üretilmesi.
  - Doğal yetişen veyahut ekimi yapılan tarımsal atıklarının ekonomiye kazandırılması.
  - Kaynakların heba olmaması adına bu artıkların katma değeri, yüksek ürünlere dönüştürülmesi.
  - Doğal boya kullanımı ile birlikte kimyasal kullanımının azaltılması.
  - Ülkemizde doğal boyanın endüstriyel üretiminin olmaması.

 • TEKNOLOJİ YÖNETİCİSİ

  Adı Soyadı : Gamze Erden E-Posta Adresi: [email protected]

 • PATENT BİLGİSİ

  -

 • TİCARİLEŞTİRME YÖNTEMİ

  Ortak Girişim, Ortak Ar-Ge Projesi Geliştirme