NEPS TEMİZLEME APARATI VE TEMİZLEME YÖNTEMİ

Savunma Sektörü İçin Bir Uçuş Simülatörü
17 Ekim 2019
Sentetik Tekstil Boyalara Alternatif, Tarımsal Atıklardan Toz Boya
17 Ekim 2019

TEKNOLOJİ AÇIKLAMASIREFERANS KODU: T-034

Bu teknoloji; Sürekli İmalat Sistemleri ile üretim yapan tekstil fabrikalarında önemli bir kalite probleminin önüne geçmeyi vaadetmektedir. Gaziantep Üniversitesi'nde Yürütülmüş bir SANTEZ projesinin çıktısı olan teknolojini Fikri ve Sınai Hakları buluşçuya aittir. Teknoloji, SAN-TEZ(Sanayi Tezleri) programı kapsamında geliştirildiği için endüstriye uygulanmış ve böylece teknolojinin uygulanmış ve prototip üzerinden doğrulanmıştır. Proje ile ilgili demo talepleriniz halinde Laboratuvarlarımızda sunum gerçekleştirebilmekteyiz.

 • ÇÖZDÜĞÜ PROBLEMLER

  Bu teknoloji; kumaş yüzeyinde oluşan ve sık rastlanan, hata olarak nitelenen nepslerin patentli bir aparat ve yöntem ile otomatik temizlenmesine yöneliktir. Nepsler küçük hatalar olduğundan bazen tespit edilememesi ve buna bağlı olarak kumaş kalitesinin olumsuz etkilenmesi sıklıkla meydana gelen bir durumdur.

 • SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

  - Gözle yapılan hata belirleme oranının %70’in altında olmasına karşılık otomatik kontrol sistemleriyle elde edilen sonucun %80’in üzerinde olması,
  - Otomatik sistemlerle yapılan kalite kontrol hızının gözle yapılana göre 3-4 kat daha hızlı olması ve yüksek hızı sayesinde zaman tasarrufu,
  - Kumaşta kalite artışı,
  - İşçilik maliyetlerinin azalması,
  - Bu teknoloji sayesinde özellikleri önceden bilinen standart bir neps temizleme işlemi geliştirilmiş olması.

 • TEKNOLOJİ YÖNETİCİSİ

  Adı Soyadı : Ekrem Tekin E-Posta Adresi: ekrem@ttotarget.com

 • PATENT BİLGİSİ

  TR 2015/02598 ve TR 2015/11184 Numaralı Ulusal ve PCT/TR2016/050044 Nolu Uluslararası Patent Başvuruları ile korunan Aparat ve Yöntem Tekniği

 • TİCARİLEŞTİRME YÖNTEMİ

  Üretim Lisansı, Kullanım Lisansı ve Uygulama Danışmanlığı