UZUN MESAFELİ LED AYDINLATMA İÇİN BİR MERCEK

DEPREM UYARISI VEREN BİR FİLTRE SİSTEMİ
11 Eylül 2020
PROGRAMLANABİLİR MUTFAK FIRINLARINDA SOĞUTMA SİSTEMİ
21 Mayıs 2020

TEKNOLOJİ AÇIKLAMASIREFERANS KODU: T-117

Bu buluş genel olarak optik aydınlatmada kullanıma uygun bir mercek sistemi ile ilgilidir. Bir LED kaynağından çıkan ışınların toplanarak paralel hale getirilmesi ve aydınlatılacak hedefe iletilmesi için gerekli bir merceğin geometrik yapısını esas alır.

 • ÇÖZDÜĞÜ PROBLEMLER

  Aydınlatma sistemlerinde, LED kaynağından çıkan ışınların toplanması ve paralel bir demet haline getirilip başka bir noktaya ulaştırılması temel bir problemdir. Söz konusu problem, özellikle dış mekanda kullanılan uzun mesafeli aydınlatma sistemlerinde ve uzak mesafelere optik veri aktarımında yaşanmaktadır. Işık verimi yüksek olmasına rağmen, LED’lerden salınan ışık oldukça geniş açıda yayılmaktadır. Bu durum, kaynaktan uzaktaki bir yüzeyin homojen ve dar açılarda aydınlatılması gerektiğinde, LED’lerin kullanımını dezavantajlı hale getirmektedir. Bu problemin çözümü için, LED’lerin önüne veya arkasına yerleştirilen uygun geometrik yapıya sahip mercekler veya parabolik yansıtıcılar bulunmaktadır.

 • SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

  Buluşa konu LED mercekler yansıtıcılara göre küçük, hafif ve daha düşük maliyetli olması sayesinde daha avantajlıdır. Buluş
  sayesinde, teknikte mevcut sistemlere göre maliyetçe düşük ve özgün geometriye sahip yeni bir mercek geliştirilmiştir.

 • TEKNOLOJİ YÖNETİCİSİ

  Adı Soyadı : İsmail ŞIK E-Posta Adresi: ismail@ttotarget.com

 • PATENT BİLGİSİ

  TR2017/18240

 • TİCARİLEŞTİRME YÖNTEMİ

  Üretim Lisansı vermek, Ortak Girişim olanakları değerlendirilecektir.