ANTİKANSER VE ANTİVİRAL TEDAVİ İÇİN BİR İLAÇ VE BU İLACIN SENTEZ YÖNTEMİ

Antep Peyniri ve Antep Biberi Dolgulu Bitter, Sütlü ve Beyaz Çikolata Üretimi ve Üretim Metodu
21 Mayıs 2020
PATLAMALARA DAYANIKLI BOT TABANLIK
15 Nisan 2020

TEKNOLOJİ AÇIKLAMASIREFERANS KODU: T-172

Buluş, antikanser ve antiviral tedavi için bir ilaç olup, RNA/DNA sentez zincirine geri dönüşümsüz olarak fosfodiester bağları ile bağlı olan ve SP3 hibritleşmesine sahip furan halkası ihtiva eden bir nükleozit analoğu içermektedir. Söz konusu nükleozit analoğunun sentez yöntemi de buluşun kapsamındadır.

 • ÇÖZDÜĞÜ PROBLEMLER

  Diğer antikanser nükleozit analoglarının kullanıcı üzerindeki yan etkileri göstermeyecektir. Bu nedenleri HIV ve tüm kanserli hastaların tedavisinde kullanılabilecektir.

 • SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

  1- Bu buluşun, doğal nükleozit analoglarına benzerlik göstermesi önemli sağlık problemleri olan HIV ve kanser tedavilerinde kullanılabilecek,
  2- Kemoterapiye bağlı akut ve geç dönem yan etkilere maruz kalan hastalar için daha konforlu bir tedavi şansı oluşturulabilecek ve kemoterapide önemli bir gelişmeye yol açacak,
  3. Ayrıca, bu yeni nükleozit ile birlikte verilecek radyoterapinin başarısını da artıracak,
  4. Kanserli hastaların kemoterapiye ara vermeden başarılı bir şekilde tedaviye devam etmesi, tedaviye ara verilmesi ve tekrar başlanması gibi ek maliyetlerin önüne geçilebilmesi imkan sağlayacak,
  5. Bu ilacın sentezi ilk basamaktan itibaren Türkiye’de yapılabileceği için maliyet açısından daha ucuza mal olacağından ülke ekonomisine de ciddi bir katkı sağlayacaktır.

 • TEKNOLOJİ YÖNETİCİSİ

  Adı Soyadı : Abdulkadir Kara E-Posta Adresi: abdulkadir@ttotarget.com

 • PATENT BİLGİSİ

  TR2019/18165 - PCT/TR2019/051247

 • TİCARİLEŞTİRME YÖNTEMİ

  Üretim Lisansı vermek, Ortak Girişim olanakları değerlendirilecektir.