DERİN ÇEKME İŞLEMİ İÇİN ULTRASONİK TİTREŞİM DESTEKLİ BİR KALIP SİSTEMİ

YENİ BİR ROTOR SİSTEMİ VE BUNU İÇEREN HAVA TAŞITI
15 Nisan 2020
TEKERLEK İÇİNE MONTE EDİLEREK ÇALIŞAN EKSENEL BİR ELEKTRİK MOTORU
5 Kasım 2019

TEKNOLOJİ AÇIKLAMASIREFERANS KODU: T-145

Buluş, tercihen sac metal gibi bir malzemenin şekillendirilmesi için derin çekme işleminde kullanılan ultrasonik titreşim destekli bir kalıba ve bu kalıbın çalışma yöntemine ilişkindir.

 • ÇÖZDÜĞÜ PROBLEMLER

  Buluş konusu sistemde baskı plakası yerine kullanılan ultrasonik horn, işlem sırasında eksenel titreşimler sağlamaktadır. Hornun merkezinde bulunması gereken erkek kalıbın ana gövdeye sabitlenmesi için hornun yüzeyinde kanallar açılmış ve erkek kalıp bu kanallardan geçen lamalar üzerine yerleştirilmiştir. Bu şekilde, erkek kalıbın sistemdeki pozisyonu hornun çalışmasına ve hareketine engel teşkil etmemektedir.

 • SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

  Buluş ile birlikte, sac metallerin derin çekme işlemiyle şekillendirilmesi sırasında malzemelerin sınır çekme oranlarını artırmak ve şekillendirme yükünü azaltmak amacıyla kullanılan ultrasonik titreşimlerin derin çekme kalıplarına uygulanabilmesi için yeni b ir yöntem ve bununla birlikte yeni bir tasarım önerilmektedir. Önerilen yöntem sadece bir adet ultrasonik titreşim sistemi ile baskı plakasına eksenel yönde titreşimler uygulanmasına olanak sağlamaktadır. Mevcut sistemlerin aksine ultrasonik titreşimler, bu sayede daha etkili olduğu düşünülen eksenel yönde uygulanabilmektedir. Ayrıca, mevcut sistemlerde çok sayıda ultrasonik sistemin çevresel olarak yerleştirilmesi gerekliliğini ortadan kaldırmaktadır.

 • TEKNOLOJİ YÖNETİCİSİ

  Adı Soyadı : Abdulkadir Kara E-Posta Adresi: [email protected]

 • PATENT BİLGİSİ

  TR2018/15097

 • TİCARİLEŞTİRME YÖNTEMİ

  Üretim Lisansı vermek, Ortak Girişim olanakları değerlendirilecektir.